Θρακιώτικο παραμύθι , Χωριό , 1978, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 28x21 εκ.

Θρακιώτικο παραμύθι, Χωριό, 1978, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 28x21 εκ.

 Θρακιώτικο παραμύθι , Ο “πάνω” και ο “κάτω” κόσμος , 1978, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 29x21 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι , Το κριάρι , 1978, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 21x29 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι , Τα φουστάνια της μέρας και της νύχτας , 1978, τυπογραφική μελάνη χαρτί, 28x21 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι , Στο πηγάδι , 1978, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 28x21 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι , Στο πηγάδι , 1978, μαρκαδόροι σε χαρτί, 21x28 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι , Χαμογελαστό ζευγάρι , 1978, μαρκαδόροι σε χαρτί, 28x21 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι,  Χαμογελαστό ζευγάρι , 1978, σινική μελάνη σε χαρτί, 28x21 εκ.
 Θρακιώτικο παραμύθι,  Τα πουλιά , 1978, σινική μελάνη σε χαρτί, 28x21 εκ.