Βράχια , 2006-7, λάδι σε καραβόπανο, 51x71 εκ.

Βράχια, 2006-7, λάδι σε καραβόπανο, 51x71 εκ.

  Βράχια , 2006-7, λάδι σε καραβόπανο, 51x71 εκ.
  Βράχια , 2006-7, λάδι σε καραβόπανο, 51x71 εκ.
  Κόκκινα βράχια , 2001, λαδοπαστέλ σε χαρτί, 50x70 εκ.
  Βράχια , 2000, λάδι σε μουσαμά, 50x60 εκ.
  Βράχια , 2000, κάρβουνο σε χαρτί, 34x48 εκ.
  Βράχια , 2000, λάδι σε μουσαμά, 50x60 εκ.
  Βράχια με φεγγάρι , 2000, λαδοπαστέλ σε χαρτί, 39x58 εκ.
  Βράχια , 2000, λάδι σε μουσαμά, 45x35 εκ.
  Ξηροπόταμος , 2000, τυπογραφική μελάνη και λαδοπαστέλ σε χαρτί, 49.5x48.5 εκ.