Νεκροταφείο Ρομπότ από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem) , 
 1985/1994, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 35x50 εκ.

Νεκροταφείο Ρομπότ από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem),

1985/1994, τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 35x50 εκ.

 Τρικλοποδιά από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem), 
 1985/1994, τυπογραφική μελάνη και χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 35x50 εκ.
 Σπρέι από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem) , 1985/1994, 
 τυπογραφική μελάνη και χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 35x50 εκ.
 Σκηνή δρόμου από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem) ,1985/1994, 
 τυπογραφική μελάνη σε χαρτί, 35x50 εκ.
 Ενδεδυμένοι από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem),1985/1994, 
 τυπογραφική μελάνη και χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 35x50 εκ.
 Ψευδαίσθηση από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem) , 1985/1994, μολύβι σε χαρτί, 16x37 και 16x14 εκ.
 Μετάλλαξη από το Συνέδριο για το μέλλον (Stanislaw Lem) , 1985/1994, χρωματιστά μολύβια σε χαρτί, 16x46 εκ.
 Η πρώτη αναφορά του ξένου ναυαγού στον Κάνταν του Ντερπ (Oursoula Le Guin), 
 1986, μελάνι σε χαρτί, 25x35 εκ.
 Λαβύρινθοι (Oursoula Le Guin), 1986, μελάνι σε χαρτί, 18x29, 29x18 εκ.
 Γραμμένο με το χέρι του θεού (Jorge Luis Borges), 1986, μελάνι σε χαρτί, 20,5x32,5 εκ. και 18,5x29 εκ.
 Το έβδομο ταξίδι (Stanislaw Lem), 1986, μελάνι σε χαρτί, 27x25 εκ.
 Το γαλάζιο μπουκάλι (Ray Bradbury), 1986, μελάνι σε χαρτί, 11x8 και 33,5x15 εκ.
 Ίκαρος και Δαίδαλος (G. Altov) , 1988, σινική μελάνη και λιπαρά μολύβια σε χαρτί, 50x35 εκ. η κάθε σελίδα. Δημοσιεύθηκε στο διδακτικό βιβλίο Έκφραση-Έκθεση για το Λύκειο, τχ. Α', Ο.Ε.Δ.Β., Ά έκδοση 1989 Αθήνα