Θ. ΠΑΠΙΩΤΗΣ

Θεσσαλονίκη, 1997, λάδι σε 8 καμβάδες, 160×320 εκ. (80×80 εκ. ο κάθε καμβάς)

Επιλέξτε το κάθε τμήμα του έργου για να δείτε λεπτομέρειες του.

Assemblages